Skip to content
Generelle regler – Video-storytelling for pressefotografer i USA

Generelle betingelser:

•Kurset bliver afholdt som rejsekursus med ekskursioner, klasseundervisning og workshop.

•Undervisningsformen er tavleundervisning vekslende med individuelle øvelser samt besøg og foredrag.

•Kurset afvikles primært på engelsk.

•Hver kursist medbringer selv videooptage- og redigeringsudstyr, som man er fortrolig med.

•Kurset starter og slutter i Kastrup Lufthavn i København.

•Hver kursist skal selv tegne en afbestillings- og rejseforsikring. OBS: Rejser du som selvstændig, kan det være du skal tegne en erhvervsforsikring

•Hver kursist sørger selv for indrejsepapirer (ESTA) til USA.

•Hvis kursisten ikke opnår indrejse i USA er dette kursusudbyder uvedkommende.

/modulkursus-2018

•Kurset afvikles som internatkursus og overnatning sker i enkeltmandsværelse.

•Forplejning er for kursistens egen regning.

•Kursusafgiften dækker: Fly Danmark/Kastrup Lufthavn til USA, undervisere, transport, hotel, entréer.

•Tilmelding er bindende og kursusprisen refunderes ikke.

•Kursisten er først optaget på kurset når kursusprisen er betalt.

•Ved tilmelding er det ikke først-til-mølle-princip, men deltagerne vælges ud, for at skabe en blanding af fastansatte og freelancere.

•Alle kursister får en mappe med undervisningsmateriale, der også kan bruges som opslagsværk, når man er hjemme igen.

•Alle kursister, der har gennemgået kursus, får et kursusbevis.

•Tilskudsmuligheder: Kursisten betaler selv den fulde kursuspris. Efterfølgende tilskud fra f.eks. Pressens Uddannelsesfond ansøger kursisten selv om. Som freelancer og medlem af Pressefotografforbundet er det muligt at søge ophavsretsmidler til kurset. Spørg kursusleder om mulighederne for hjælp.

•Kursusprisen tillægges ikke moms.

•Kurset bliver aflyst hvis der er mindre end 10 deltagere på kurset.

•Kursusudbyder forventer at kursisten opfører sig ordentligt og følger kurset/undervisningen. Såfremt det ikke respekteres forbeholder kursusudbyder/kursusleder sig ret til at bortvise/hjemsende kursisten for egen regning.

•Force majeure: Udefra kommende påvirkning af kurset, der har indvirkning på kursets afvikling, er kursusudbyder/kursusleder uvedkommende og de kan ikke drages til ansvar for dette. Ej heller af økonomisk art.

 

#modulkursus-2018